hamburger

U zult begrijpen dat deze informatiefolder slechts enkele suggesties bevat. In overleg met u kunnen wij ook een andere variatie samenstellen, uiteraard met seizoensspecialiteiten. Hiervoor verwijzen wij u graag om een afspraak te maken, om de wensen samen te kunnen bespreken.

Ook is het mogelijk om een receptie, of feest te houden in ons zalencentrum Spektakel, mocht u hierover verder geïnformeerd willen worden verwijzen wij u graag verder naar de website

www.spektakelzwijndrecht.nl

of te bellen naar: 06-40218472

Voor meer informatie, vragen of bestellingen kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummer:

Grand Bras                         078-6121374
of mailen naar : email@grandbras.info

Betalingscondities

Bij partijen boven de € 1250,- dient vooraf 50% aanbetaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen. Het restant dient betaald te worden binnen 14 dagen na datum van de eindfactuur.

Bij bestellingen of partijen onder de € 1250,- wordt altijd in overleg met u, contant betaald of desgewenst een factuur gestuurd. Ook hiervoor geldt de regeling gaarne betalen binnen 14 dagen na datum van de factuur

Op alle overeenkomsten van Grand Bras Catering zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement rechtbank te ’s-Gravenhage.